You will find the latest information about our company here. You will find the latest information about our company here. You will find the latest information about our company here. You will find the latest...

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
YABANCI DİL I
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
TÜRK KÜLTÜRÜ ve MEDEN. TAR.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
PSİKOLOJİ
İSTATİSTİĞE GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
YABANCI DİL II
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
MANTIK
FELSEFE
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOS. BİLİMLERDE ARAŞT. YÖNT
KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI 4
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
İKTİSADA GİRİŞ
KÜRESELLEŞME KURAMLARI
ATATÜRK İLK. ve İNKILAP TAR. I
TÜRK DİLİ I
AİLE SOSYOLOJİSİ
SOSYOLOJİ TARİHİ
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI
MODERN MANTIK
ATATÜRK İLK. ve İNKILAP TAR. II
TÜRK DİLİ II